Th.J. Rijckenschool

In opdracht van de Gemeente Heusden, de wensen van de kinderen en ouders van de TH.J. Rijckenschool in Elshout geïnventariseerd voor een groener schoolplein. Het doel was dat kinderen en ouders het plein zelf zouden gaan ontwerpen. TUIN heeft een opzet gemaakt met voldoende groen om te klauteren en te klimmen, moestuinieren, insectenhotels, een wilgentunnel, een tribune voor buitenlessen, plukhagen en natuurlijk ook nog voldoende ruimte om te voetballen, stoepkrijten en rennen en heel praktisch, het plaatsen van fietsen. De kinderen en ouders hebben dit verder uitgewerkt.
Inmiddels is het plein, met heel veel inzet, mankracht en sponsoring van diverse materialen van de lokale ondernemers en ouders van de Elshoutse gemeenschap aangelegd.

Visualisering TUIN Ontwerp Buro
Foto’s Marcel Muskens
Aanleg Hoveniersbedrijf De Langstraat

(K​lik op de afbeelding voor een vergrootte weergave)