EVZ Contreie, Oosterhout

Nog in de schetsfase : Inrichting Ecologische verbindingszone en compensatiebos

Deze Ecologische verbindingszone vormt straks de westelijke grens van het woongebied De Contreie en is door het groene karakter hiermee een landschappelijke buffer tussen Den Hout en de Contreie. In de toekomst zal de EVZ de verbinding gaan vormen met het omliggende landschap.